top of page

Wettelijke vermelding

Deze website is eigendom van CONTENTeR – COMM.V., hieronder afgekort als CONTENTeR

Contactgegevens: Guy Vindevogel – zaakvoerder – Peter Vindevogel - vennoot

Adres maatschappelijk zetel:  Populierenlaan 3, 1600 Sint Pieters Leeuw

Telefoon: 02/332 1932 of 0475/747623

E-mail:  administratie@contenter.be             

Ondernemingsnummer: BTW BE 0 677 695 250

Handelsregister : 01 NL 008.454

RPR : Brussel – Rechtbank van Koophandel

 

Bankgegevens : IBAN BE67 7360 3677 5087  - BIC KREDBEBB

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website is onderhevig aan de volgende voorwaarden :

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CONTENTeR  of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

CONTENTeR levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal CONTENTeR de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

CONTENTeR kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. CONTENTeR geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

CONTENTeR kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

CONTENTeR verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Algemene Voorwaarden 

De regels op basis van waarvan wij als dienstverlener diensten aan onze opdrachtgever (Klant) leveren worden omschreven in onze Algemene Voorwaarden, zoals gepubliceerd op deze website. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Halle/Vilvoorde bevoegd.

bottom of page