top of page

Strategie

workshops

Naargelang de noden en de informatie die je zelf bij eerder onderzoek hebt vergaard, bieden we verschillende workshops.  Telkens met de bedoeling een goed inzicht te krijgen in je doelgroep..  Vervolgens zetten we een strategie uit en bepalen we een reeks tactische zetten. 

Deze workshops worden in grote bedrijven of bij agentschappen zeer uitvoerig gedaan.  Wij passen de methode aan en gaan zeer pragmatisch te werk, zodat dit ook bruikbaar gereedschap wordt voor kleinere bedrijven en handelszaken. 

Value Proposition Workshop (waardepropositie)

Deze workshop draait helemaal om de wensen en zoektocht van klanten.  
Hoe je het ook draait of keert, klanten gaan op zoek naar leveranciers vanuit een behoefte.   Ze zoeken een oplossing om een probleem op te lossen en kijken naar de meerwaarde die jouw invulling heeft ten opzichte van andere mogelijke keuzes. 

De waarde-propositie oefening wordt vaak gebruikt om een dienst of product te ontwikkelen of te fine-tunen.  Maar bewijst ook zijn nut in marketing omdat je hiermee goed zicht krijgt op uitgangspositie van de klant. Door die in kaart te brengen krijg je zicht op ieder marktsegment. Om vervolgens gepaster je aanbod of dienst te omschrijven en de relevante voordelen te benoemen. 

Voorbeeld Value Proposition Canvas
voorbeeld persona fiche
Persona Workshop

Tekst schrijven voor je website, berichten maken voor sociale media, of je expertise delen in je blog.   Het gaat allemaal wat makkelijker, als je weet voor wie je content maakt.  Dan kan je ervoor zorgen dat je marketing aanspreekt en raakt. En je vooral goed in het oog houdt wat relevant is. 

Een buyer persona brengt de karakteristieken van je ideale klanten in beeld.  We houden rekening met gedrag, karakter en de leefwereld waarin je persona zich beweegt.  Meerdere persona samen vormen je doelgroep.   Meestal heb je aan een 3-tal persona voldoende om je voornaamste klanten te beschrijven. 

Klantenreis (customer journey)

Deze workshop kadert eveneens in het zicht krijgen op de volledige klantenbeleving. Bij de journey gaat het vooral over de verschillende contactmomenten. 

 

De stappen die iemand doorloopt zeg maar. Van bij een prille eerste keer dat men iets over jouw bedrijf verneemt tot de situatie die na aankoop doorloopt en hopelijk uitmondt in een trouwe klantenrelatie.   Op elk van die momenten reageren klanten anders en is hun behoefte aan informatie en contact anders.  Goede marketing speelt daar op in. 

Voorbeeld Klantenreis - customer journey
bottom of page