top of page

Starten met sociale media - hoe doe je dat ?

Als ik met jonge startende ondernemers praat over sociale media, merk ik vaak heel verschillende houdingen en veronderstellingen.

Sommigen zijn al lukraak gestart en plotten maar overal waar ze kunnen inhoud neer. Vaak met het gevolg dat ze na een tijdje helemaal uitgeblust en vermoeid geraken, en dan maar vinden dat die kanalen toch niet zo goed werken als ze aanvankelijk hadden gedacht.

Anderen blijven soms vast zitten in teveel voorbereidingen, teveel twijfel en soms ook nog overmand door een al te grote dosis scepticisme. Vaak is het angst om naar buiten te treden, of twijfel of hun ondernemingsverhaal wel voldoende mensen zal interesseren.


Toch zie ik dat de tweede groep, mits de nodige voorbereiding en inzichten, nader hand schitterende dingen doen die ook resultaat opleveren.


En dat maakt mij content.

Hieronder een paar tips om je eerste stappen te zetten :


1. Analyseer je eigen situatie.

Hoeveel tijd kan je zelf spenderen ?

Welke kwaliteiten heb je in huis ?

Denk er niet alleen over na maar pen de vragen en antwoorden ook even neer. Verder in je stappenplan kan je er dan altijd naar terug grijpen.

Paar voorbeelden van functionele kwaliteiten :

 • Ik ben een expert in mijn vak (ik heb iets te vertellen)

 • Ik heb kennis van zaken (ik weet veel, heb veel ervaring)

 • Ik ken veel interessante mensen (met wiens expertise ik iets kan doen)

 • Ik kan putten uit presentaties, trainingsmateriaal, boeken die ik heb gelezen,

Noteer daarnaast ook je niet-functionele kwaliteiten :

 • Ik kan goed foto's maken

 • Mijn kinderen kunnen me helpen om eenvoudige video's te maken

 • Ik kan beroep doen op vrienden en ex-collega's om mijn ideeën te checken

Vaak concludeer je hieruit dat je meer dingen kunt dan je zelf vermoedt. Maar misschien nog belangrijker is dat je meteen ook weet welke aspecten je niet onder de knie hebt en in eerste instantie beter kunt uitbesteden.


2. Noteer je doelstellingen/goals

Wat wil je bereiken ? Waar wil je heen ?

Neem even je business plan erbij dat je wellicht ooit voor je onderneming hebt gemaakt. Daar kan je vaak interessante basiselementen uithalen.


Een paar voorbeelden van goals :

 • Een contactenlijst opbouwen

 • Connectie maken met gelijkgezinden

 • Ervaringen delen

 • Naambekendheid verwerven

 • Feedback krijgen

 • Een specifieke doelgroep aanspreken (vb. Ouderen, jongeren, mensen in het onderwijs, …)

 • Een event promoten

 • Je website promoten, enz

Noteer lukraak alles wat ik je opkomt. Haal vervolgens de 3 belangrijkste doelstellingen eruit. Gebruik het smart principe om je te helpen bij het bepalen van prioriteiten en belang (https://nl.wikipedia.org/wiki/SMART-principe)


3. Bepaal hoe je resultaat gaat meten

Hoe ga je voor de opgegeven doelstellingen bepalen wanneer je al dan niet succesvol bent ?

Het is een stap die snel vergeten wordt. Toch is deze cruciaal om straks aan je plan te werken en waar nodig bij te sturen.


Een aantal voorbeelden hieronder, maar je kunt er meestal mits wat denkwerk andere aan toevoegen :

 • Aantal views

 • Aantal commentaren

 • Re-tweets of aantal keren gedeeld

 • Engagement (gespendeerde tijd)

 • Pers aandacht

 • Vermeldingen in andere media

 • Advertising Click-through rate

 • Website trafiek

 • Inkomende telefoons

4. Doelgroep

Maak eerst een ruwe lijst van wie je potentiële klanten zijn. Ook hiervoor grijp je best even terug naar je ondernemingsplan.

Toch is die lijst meestal veel te breed om ze meteen bruikbaar te maken voor doelgroep selectie op sociale media. Met algemeenheden als "privé klanten in mijn omgeving", KMO's in mijn provincie" kom je niet ver. Een eerste belangrijke oefening is om deze te verfijnen.

Een ondersteunend lijstje om je even op weg te helpen :

 • 30-igers met kinderen

 • Vijftigers van wie de kinderen de deur uit zijn

 • Alleenwonende singles met een relatief hoog inkomen

 • Gezinnen met schoolgaande kinderen

Ga indien nodig opnieuw door de lijst, en verfijn nog verder indien van belang voor je business


Zo zou je de laatste groep uit het vorige voorbeeld bijvoorbeeld specifieker kunnen maken : Gescheiden gezinnen met schoolgaande kinderen tussen de 5 en 8 jaar - Gezinnen - beiden werkend - hoger inkomen - interesse voor sport en fitness - wonend op maximum 30 km.


Zeker mensen die in een niche opereren hebben er belang bij hun doelgroep goed uit te diepen.


Zo heb ik er met Contenter voor gekozen om marketingadvies te voorzien voor zelfstandigen, eenmansbedrijven en jonge starters. Des te specifieker je niche is, des te makkelijker het straks wordt om content te plannen die aansluit bij je doelgroep of heel doelgericht te gaan adverteren.

Ga op dit moment ook nog niet nadenken hoe je die doelgroep gaat definiëren in de tools en heb geen schrik dat je groep te eng wordt.


Mijn eigen voorbeeld is nogal voor de hand liggend, toch heeft elk bedrijf vaak één of meerdere niches. Denk hier goed over na. Meestal merk ik terughoudendheid om niches te kiezen uit schrik dat de doelgroep te klein wordt en je potentiële klanten uitsluit. Toch is net andersom en werkt specifiek altijd beter net doordat je je veel beter kunt focussen op wat er jouw branche leeft en belangrijk is.


Waarschijnlijk ga je ook niet je volledige doelgroep kunnen bereiken, of lukt het niet om meteen verschillende media en veel specifieke boodschappen te plannen.

Je zult je doelgroep lijst dus moeten reduceren door eliminatie en door prioriteiten te stellen. Ik gebruik daarvoor een eenvoudige tabel :


5. Planning en brainstorming oefening

Eenmaal je op basis van de vorige stappen zicht begint te krijgen op wie je wilt bereiken, kun je vervolgens gaan brainstormen welke tactieken/onderwerpen je op de verschillende kanalen zou kunnen gaan behandelen. En hoe deze bijdragen aan je objectieven (die je eerder centraal hebt gesteld)


Kijk hierbij vooral naar voorbeelden van anderen die je op de sociale media kanalen kunt vinden. Dromen mag maar blijf de aansluiting houden met jouw eigen zaak en mogelijkheden. Als zelfstandige ben je geen bedrijf met talrijke medewerkers die een groot budget spenderen.

Maar anderzijds kun je vaak een stuk directer en creatiever gaan, en vaak zijn net die kleine originele ideeën ook een pak interessanter.Noteer alles wat in je opkomt. Gebruik tevens de creativiteit van je huisgenoten en vraag zeker eens aan je klanten wat hen boeit.


In een volgende blog volgt meer advies en tips hoe je op basis van de verzamelde informatie en een aantal volgende kunt bepalen welke sociale kanalen je best voor jouw doel kunt inzetten.

bottom of page