top of page

Digitaal Marketeer : Een dirigent die het geheel aanstuurt en waakt over het resultaat

De nieuwjaarsmaand is zo een moment waarop je tot vervelens toe de vraag krijgt, waarmee je zoal bezig bent. En dan besef je ineens dat het misschien niet altijd makkelijk is om binnen het brede scala van marketing-jobs, in een compleet gedigitaliseerde wereld, uit te leggen wat een Digitaal Marketeer zo allemaal doet.


En dan is er ook nog Content Marketeer or Marketer. Want alleen al over die spelling is ook wel eens discussie. Never Mind. Wat doe ik dus. Ook voor mezelf even een reflectie.

Eigenlijk ben ik best veel met Content Marketing bezig. Zowel in mijn werk voor Contenter, als in mijn rol als Digital Consultant bij grote bedrijven. Maar Content Marketing daar ga ik later nog wel eens dieper op in.


De roep van de marktkramer

Maar misschien toch eerst stil staan bij de essentie van Marketing zelf. Het vermarkten, of leuker gezegd de roep van de Marktkramer. Een mooie beeldspraak eigenlijk, als je bedenkt wat die marktkramer allemaal doet, vertelt en creatief verzint om zijn waren aan te prijzen. Doet een Marketeer niet precies hetzelfde ? Namelijk het aanprijzen en de verkoop bevorderen van goederen en diensten van het bedrijf . Zij het dan natuurlijk in een markt die een pak groter en complexer is dan het marktplein en consumenten van allerlei slag die zich niet fysiek op dezelfde plek bevinden.


Toch is dat vandaag de dag allemaal relatief want is de fysieke afstand tot de consument nog echt een punt ? Massamedia als radio, TV en pers hadden we al langer tot onze beschikking om consumenten te bereiken. Met de digitale media, zowel op een pc-scherm maar vooral met de smartphones die we op zak hebben, zijn daar natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden bijgekomen om met de consument in interactie te gaan.

Net daar ligt volgens mij de uitdaging van de moderne marketeer.


Heel veel inzicht hebben in wat consumenten bezig houdt.


Herkennen wat hen boeit of net verafschuwt, begrijpen wat drijfveren zijn om voor bepaalde producten of leveranciers te kiezen. Ook oor hebben voor hun wensen en verlangens. Gelukkig zijn er heel wat tools en hulpmiddelen op de markt om die inzichten te verwerven en te verwerken. Maar dat vergt natuurlijk ook nieuwe disciplines, denk maar aan analytics, SEO, SEA, Customer-Journey-Strategen. Veel weten door te meten zeg maar.


Anderzijds kun je Marketing ook niet los zien van Communicatie. Marktcommunicatie is meer dan ooit complex door de vele kanalen en mogelijkheden die er bijgekomen zijn. Zowel de specificiteit van de media begrijpen, de complexiteit van de platformen die ze aansturen, maar ook de redactionele en creatieve impact goed kunnen inschatten en aan de doelgroep aanpassen. Allemaal zaken waar marketeers oog voor moeten hebben.

Kun je dat allemaal verenigen in een persoon ? Neen natuurlijk niet.


Daarom ook kennen we vandaag zoveel specialismen en verschillende marketing jobs. Het is ook goed dat mensen zich specialiseren en de aspecten waar zij mee bezig zijn ten gronde uitdiepen.


Toch mag je niet vervallen in vakidioterie en zijn er daarnaast generalisten nodig, die een beetje afstand nemen, de dingen wat kritisch benaderen, en verbanden leggen die specialisten soms niet meer zien.


Zelf heb ik gekozen om me vooral daar te positioneren. Een marketing generalist met een gezond buikgevoel, een kritische maar constructieve houding, en een open mind om ook bij te blijven met de nieuwe technologie en de mogelijkheden die op ons afkomen.


Want daar ben je als KMO en de doelgroep van zelfstandige ondernemers (waar ik mij met Contenter op focus) het beste mee gebaat om je business vooruit te helpen. Het inhuren van al die specialismen is vaak geen optie, investeren in enkele deelaspecten zonder de wisselwerking met andere facetten in het oog te houden werkt doorgaans ook niet.


Beschouw het als een orkest. Als een van de instrumenten teveel overwicht krijgt dan rijmt het geheel niet meer. Als een deel stil blijft of te laat inzet, dan klinkt het evenmin. En als je alles tegelijkertijd uitvoert …juist. Laat je marketing dus niet ontaarden in een kakofonie. Een orkest schakelt een orkestmeester in. Een dirigent die daarom niet alle instrumenten zelf bespeelt, maar wel het geheel aanstuurt en waakt over het resultaat.


Met die beschrijving voor een digitaal marketeer ben ik best tevreden :

De dirigent van alle marketing aspecten die belangrijk zijn om tot een goed resultaat te komen en je producten of diensten in de markt te zetten.

En er voor zorgt dat het bij de consument goed in de oren klinkt.


bottom of page